Sensationeller archäologischer Fund in Trogir von Ružica Jakšić
Im Rahmen der Kanalisationsarbeiten in Trogir wurden gleichzeitig in Absprache mit den Archäologen auch archäologische Grabungen durchgeführt.
Auf dem historischen Inselteritorium Trogirs wurden Bollwerke aus dem Mittelalter entdeckt. Es handelt sich hier um eine Hochburg, dessen Spitze sich im Meer befindet.

Die Burg wurde zu Napoleons Zeiten aus hygienischen Gründen abgerissen.

Zwischen dem Marktplatz und dem Fischmarkt wurde ein Friedhof und eine Badeanstalt aus dem Mittelalter ausgegraben. Nach Erwartungen des Konservatoriums sollten dort Reste einer frühkristlichen Kirche gefunden werden, auf die Anfang des 20. Jahunderts don Frane Bulic aufmerksam geworden ist.
Damit waren selbst die Archäologen überrascht, da sie hiermit nicht gerechnet hatten. In einigen Gruften wurden Überreste menschlicher Knochen gefunden, die Spuren von abgetrennten Gliedmaßen zeigten, was auf die mittelalterliche Kriege um Trogir hindeutet.

Wegen erschwerten Arbeiten durch unterirdische Wasserflüsse und die weitverteilten Knochenreste, sind die Grabungen sehr anspruchsvoll, da alles gesäubert und dokumentiert werden muß.

Die Skelette werden vom Antropologischen Institut in Split analysiert. Dann erhoft man sich mehr über das Stadtbild, die Krankheiten und das Leben im 15. Jahrhundert in Trogir zu erfahren.

Übersetzung: Slavica Tavra

Senzacionalna arheološka otkrica u Trogiru
U Trogiru vec neko vrijeme traju radovi kojim se rješava problem kanalizacijskog sustava u sklopu Eko projekta. Opsežni radovi zahtjevaju prokopavanje terena na podrucju povijesne jezgre Trogira. U okviru radova rade se i arheološka istraživanja, jer zbog tisucljetne povijesti grada, na gotovo cijeloj trasi kanalizacijskog sustava nailazimo na zanimljiva i senzacionalna otkrica.
Na samom otoku gdje je smješten povijesni dio grada Trogira, prilikom kopanja naišlo se na srednjovjekovne bedeme. Rijec je o velikom bastionu ciji je šiljak u moru. Bastion je porušen u vrijeme Napoleonove vlasti na ovom podrucju, a zbog higijenskih razloga. Zbog dobrog poznavanja povijesti Grada, unaprijed se zna što ce se na trasi radova naci, tako da su unaprijed dogovoreni termini s arheolozima u kojima oni moraju završiti svoja istraživanja da bi se nastavilo s radovima na Eko projektu. Izmedu tržnice i ribarnice pronadeno je srednjovjekovno groblje i kupalište ( terme ). Prema rijecima Konzervatorskog odijela pod cijim nadzorom se vrše radovi, arheolozi su ocekivali ostatke ranokršcanske crkve koju je pocetkom 20. stoljeca otkrio don Frane Bulic. Arheolozi su iznenadeni novim nalazima koja se mogu nazvati impresivnima, jer se na njih nije racunalo. U nekim grobnicama su pronadeni ostaci ljudskih kostiju s tragovima sakacenja i odrubljenih glava što se može povezati s nekim od srednjovjekovnih ratnih sukoba do kojih je dolazilo u okolici Trogira. Zbog nadiranja podzemni voda i gusto rasporedenih kostura kojeg svakog od njih treba pojedinacno ocistiti i dokumentirati arheološki nalazi na tom podrucju su zahtjevni. Najnovija otkrica izuzetno su znacajna jer oslikavaju izgled neposrednog predgrada Trogira u 15 stoljecu. Nad pronadenim ostacima ljudskih kostura obavit ce se antropološka analiza u Splitu. Nakon nje otkrit ce se od cega su bolovali, a zanimljive rane na kosturima pomoci ce u rekonstrukciji srednjovjekovne povijesti Trogira i života njegovih stanovnika u tom dobu.